Novinky

Cesta po opevnění Odolov - Červený Kostelec
Adaptační kurz 1.A 2020
Adaptační kurz 1.B 2020
Projekty ERASMUS+
Zahájení školního roku 2020/2021
Praxe 2020
Mezinárodní veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 2020
Exkurze ČSOB
Studentské firmy spolupracují s žáky ZŠ
Ekonomická Olympiáda 2020 - Hradec Králové – Krajské kolo
PROFI GO 2020 – 1. místo a zvláštní cena poroty

Individuální studium

Studium všech nabízených studijních oborů lze studovat také formou individuálního vzdělávání. Tato forma studia je vhodná pro vrcholové sportovce, žáky dlouhodobě v zahraničí, či žáky, kteří nemohou denně docházet do školy. Jde o řízené samostudium s pomocí elektronických či osobních konzultací. Do školy může žák docházet pouze na zkoušky.

 

 

Časový plán studia

Na začátku studia každého ročníku dostane žák přesně rozepsané zkoušky z každého předmětu, jedná se o „Časový plán studia“. V tomto plánu je zapsané pro každý předmět, jaké zkoušky bude žák konat v 1. pololetí a které ve 2. pololetí. U jednotlivých zkoušek je napsáno, zda se jedná o zkoušku ústní či písemnou, z jaké látky je a do jakého termínu by ji bylo vhodné složit. Na přesných termínech zkoušení se žák domlouvá přímo se svým vyučujícím, dle svých možností. Žák si tedy sám může zkoušky naplánovat tak, aby všechny stihl do konce června daného školního roku. Pokud tento termín nelze dodržet může požádat o prodloužení klasifikace do 30. září následujícího školního roku.

 

Učební materiál

Škola žákům některé učebnice půjčuje, jiné jim může zprostředkovat z „burzy učebnic“ od vyšších ročníků, některé materiály mají učitelé online a žákům je přeposílají online, některé si musí žáci pořídit sami.

 

·         Obsah výuky je stejný s denním studiem tedy i obsah dílčích zkoušek i závěrečné Maturitní zkoušky. 

·         Škola má bezbariérový přístup i prostor uvnitř budovy, je tedy vhodná i pro žáky, kteří mají pohybové problémy. 

·         Studijní obory mohou studovat i dospělí lidé při zaměstnání, kteří si chtějí doplnit středoškolské vzdělání s maturitou.

 

 http://www.academiamercurii.cz/dokumenty/uvod.jpg